Osobie z niepełnosprawnością, jak każdej innej osobie,

należy dopomóc, aby stała się twórcą własnego życia.

św. Jan Paweł II

„Pietraszki 15!”

Poznaj nas

Fundacja Gramy z Tobą

Założycielem Fundacji jest ks. Witold Janocha, wieloletni Krajowy Duszpasterz Sportowców z Niepełnosprawnością i wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
Misją Fundacji jest wspieranie osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów, w aktywizacji zawodowej i integracji społecznej oraz działania na rzecz poprawy ich stanu zdrowia i jakości życia.

Więcej

Dom św. Jana Pawła II

dla osób z niepełnosprawnością w Pietraszkach
już przekazany

Rok 2020 jest poświęcony św. Janowi Pawłowi II na upamiętnienie 100. rocznicy jego urodzin. Fundacja Gramy z Tobą wraz z diecezją kielecką oraz licznym gronem przyjaciół chce oddać cześć Papieżowi Polakowi, dedykując mu Dom, który będzie służył osobom z niepełnosprawnością.

WIĘCEJ O PROJEKCIE

WSPIERAJĄ NAS

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że otrzymaliśmy nagrodę specjalną Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023.

Fundację można wspomóc
Przekazując 1,5% podatku

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, należy wpisać nasz numer:

KRS 0000631273


Fundację można wspomóc
Darowizną pieniężną

Poprzez wpłaty na konto bankowe z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe fundacji”

42 1240 1372 1111 0010 7023 8551