Loading...

Fundacja Gramy z Tobą Twoja przeglądarka nie obsługuje plików SVG!

Dom św. Jana Pawła II


Poświęcenie Kaplicy

We wspomnienie świętego Jana Pawła II, 22 października 2022 roku, po miesiącach pracy, w naszym Domu poświęcona została kaplica. Serdecznie dziękujemy darczyńcom: Panu Stanisławowi Osmenda oraz Księżom diecezji kieleckiej. Serdeczne podziękowanie dla Stefana Kałuży oraz Jana Janochy za wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.

To wielka radość, że w naszej kaplicy jest już Najświętszy Sakrament oraz relikwie św. Jana Pawła II.


Niedziela Palmowa – adoracja Najświętszego Sakramentu

Było pięknie, wzruszająco, wyjątkowo. Razem z Zespołem To On, Uwielbienie w Centrum Miasta Kielce, Stowarzyszenie Dwa Przymierza przeżyliśmy w naszym Domu piękne chwile modlitwy i uwielbienia. Mamy nadzieję, że zasiane ziarno, przyniesie piękne owoce.


Rozstrzygnięcie Konkursu na Projekt Domu św. Jana Pawła II

Kilka miesięcy temu Fundacja Gramy z Tobą wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Świętokrzyskiej ogłosiła konkurs wśród studentów uczelni na opracowanie koncepcji architektonicznej Domu JPII w Pietraszkach. Dzisiaj 03 lutego 2021 r. wraz z Panem Rektorem i wykładowcami PŚ wręczyliśmy nagrody oraz dyplomy studentom, którzy wzięli udział w konkursie.

Laureatkami I nagrody zostały Panie: Patrycja Barucha i Aleksandra Hajdenrajch – ich pracę możemy zobaczyć na załączonych zdjęciach.

Serdeczne gratulacje oraz podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu, za twórczy wysiłek i determinację w przygotowaniu prac. Dziękujemy również Wykładowcom i Promotorom za sprawowaną opiekę nad studentami.


Inauguracja działalności Domu św. Jana Pawła II

Zmagając się z trudnościami związanymi z pandemią COVID, mimo wielu problemów 06 września 2020 roku udało nam się zainaugurować działalność Domu św. Jana Pawła II w Kielcach-Pietraszkach. I Pietraszkowe spotkanie integracyjne, w którym wzięło udział wielu znakomitych gości, uwiecznionych na fotografiach, rozpoczęło się występem Zespołu Uśmiech z WDK Kielce oraz prelekcją Tomka Gustawa, członka Zarządu Fundacji Gramy z Tobą nt. nauczania św. Jana Pawła II skierowanego do osób z niepełnosprawnością.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością strażacy z OSP w Kowali, Woli Murowanej oraz Szewc-Zawady. Na zakończenie uczestniczyliśmy w koncercie duetu „Korycki&Żukowska”, którzy wprowadzili nas w świat ballad Bułata Okudżawy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego wydarzenia oraz tym, którzy przyjęli nasze zaproszenie i wzięli w nim udział.


Projekt Domu JPII

Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, idziemy do przodu z naszymi projektami i marzeniami. Ważnym projektem Fundacji jest utworzenie w Pietraszkach Domu św. Jana Pawła II dla osób z niepełnosprawnością, w którym osoby te znajdą pracę, rehabilitację i odpoczynek. Z radością chcemy zaprezentować projekt architektoniczny Domu JPII przygotowany przez biuro Projekt-Technika z Kielc. Jednocześnie swoje projekty Domu przygotowują studenci Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, którzy jednak ze względu na okoliczności, swoje prace przedstawią we wrześniu.


Kontynuujemy prace porządkowe

Prace przy tworzeniu Domu JPII zaczęły się już zimą, jak na razie własnymi siłami i skromnym sprzętem, ale ważne że się zaczęło. Wraz z nadejściem wiosny (i jeżeli sytuacja z wirusem zostanie opanowana), ruszymy z większymi siłami.


Pierwsze prace

Po wstępnych informacjach, że Fundacja może przejąć w zarząd ośrodek w Pietraszkach, nie czekając czy rzeczywiście będzie to nasza siedziba czy też nie, wzięliśmy się do pracy, torując ścieżki do domu. Łatwo nie było, ale daliśmy radę. Na zdjęciach Stefan Iwan i ks. Witold Janocha.

Rok 2020 jest poświęcony św. Janowi Pawłowi II na upamiętnienie 100. rocznicy jego urodzin. Fundacja Gramy z Tobą wraz z diecezją kielecką oraz licznym gronem przyjaciół chce oddać cześć Papieżowi Polakowi, dedykując mu Dom, który będzie służył osobom z niepełnosprawnością.

Jan Paweł II był szczególnie blisko osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących wsparcia. W licznych dokumentach, listach oraz głoszonych homiliach wskazywał na ich niezbywalną godność i nienaruszalne prawa.

Podejmujemy wielkie wyzwanie, aby przekazany nam przez diecezję kielecką ośrodek w Kielcach – dzielnica Pietraszki, będący obecnie w bardzo złym stanie technicznym, wyremontować i przekazać osobom z niepełnosprawnością. Chcemy, aby był to Dom św. Jana Pawła II, który będzie gościnnym domem dla wszystkich. Osoby z niepełnosprawnością i niesamodzielne znajdą w nim innowacyjne metody rehabilitacji połączone ze wsparciem psychologicznym i duchowym. W Domu św. Jana Pawła II znajdzie się centrum wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Przede wszystkim chcemy udzielać rodzicom i opiekunom wsparcia informacyjnego, psychologicznego oraz duchowego. Dom św. Jana Pawła II to również realizacja pasji sportowych, będziemy prowadzić zajęcia z bocii oraz szermierki na wózkach. W regionie świętokrzyskim i całej południowej Polsce bardzo potrzebny jest ośrodek, w którym osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny otrzymają tak kompleksowe wsparcie.

Tworząc miejsce dla osób z niepełnosprawnością i dedykując je św. Janowi Pawłowi II, pragniemy uczcić jego setną rocznicę urodzin. Wspólnymi siłami możemy postawić pomnik nie z kamienia czy spiżu, ale z wdzięczności ludzkich serc zaangażowanych w powstanie Domu.

Naszym zamierzeniom przyświeca hasło:

Okruchy wdzięczności, gdyż zawdzięczając tak wiele Papieżowi Polakowi, możemy przez małe gesty, okruchy, uczynić wielkie dzieło, które będzie poświęcone jego imieniu a jednocześnie posłuży dobru osób z niepełnosprawnością, które on tak bardzo kochał.


Rozstrzygnięcie Konkursu na Projekt Domu św. Jana Pawła II

Kilka miesięcy temu Fundacja Gramy z Tobą wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Świętokrzyskiej ogłosiła konkurs wśród studentów uczelni na opracowanie koncepcji architektonicznej Domu JPII w Pietraszkach. Dzisiaj 03 lutego 2021 r. wraz z Panem Rektorem i wykładowcami PŚ wręczyliśmy nagrody oraz dyplomy studentom, którzy wzięli udział w konkursie.

Laureatkami I nagrody zostały Panie: Patrycja Barucha i Aleksandra Hajdenrajch – ich pracę możemy zobaczyć na załączonych zdjęciach.

Serdeczne gratulacje oraz podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu, za twórczy wysiłek i determinację w przygotowaniu prac. Dziękujemy również Wykładowcom i Promotorom za sprawowaną opiekę nad studentami.


Fundacja Gramy z Tobą w Kielcach, działająca na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz Katedra Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie

KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ADAPTACJI, PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

istniejącego budynku i zagospodarowania działki na terenie Kielc,
dzielnica Białogon/Pietraszka, przy ul. Bobrowej 15

na Regionalne Centrum Rehabilitacji dla Osób z Niepełnosprawnością

Na ośrodek składa się ok. pięciohektarowa działka ze stawem oraz terenem leśnym, trzykondygnacyjny budynek z dwunastoma salami ok. 30 m2 każda o wysokości 4 m, z zapleczem gastronomicznym oraz salą gimnastyczną i kaplicą, połączonych z głównym budynkiem łącznikami.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania nieużytkowanego budynku i terenu działki w dzielnicy Pietraszki/Białogon w Kielcach. Projekt konkursowy powinien objąć propozycję funkcjonalno – użytkową budynku głównego przy ul. Bobrowej 15, wraz z otaczającym go terenem wymagającym rewitalizacji, ze wskazaniem miejsc parkingowych, zagospodarowaniem terenu rekreacji wokół stawu, a także propozycję usytuowania altany i strefy wypoczynku, wyznaczenia ścieżek rekreacyjnych; pozostawienie terenu do dalszej rozbudowy terenów umożliwiających inwestycje.

Uwzględnić należy istniejący budynek, ukształtowanie terenu oraz zbiornik wody i zieleń. Opracowana i rozwiązania koncepcji winny spełniać wymogi przepisów prawnych mających zastosowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ogłoszenie konkursu: 9.03.2020 r., Kielce, Katedra Architektury i Urbanistyki. PŚK
Termin i miejsce składania prac: 28.06.2020 r., Kielce, Katedra Architektury i Urbanistyki. PŚK
Warunki Konkursu określa regulamin.
Ogłoszenie wyników: 29.06.2020 r.

Organizatorzy Konkursu:

  • Fundacja Gramy z Tobą z siedziba w Kielcach, ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
  • J.M. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński,
  • Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury prof. dr hab. inż. Marek Iwański


Kielce 9.03.2020

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Wszystkich, którzy chcieliby wyrazić swoją wdzięczność, przyczyniając się do powstania Domu, prosimy serdecznie o wsparcie.

nr konta: 42 1240 1372 1111 0010 7023 8551

z dopiskiem: Dom św. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Ludowy na Pietraszkach – krótka historia

Dom znajduje się nieopodal pętli autobusowej w Pietraszkach koło Białogonu. Składa się z trzech części – budynku głównego po środku i dwóch mniejszych po bokach. Od strony wschodniej znajduje się kaplica, a od zachodu – sala gimnastyczna o wymiarach 20 na 10 metrów.

Budowa domu w stylu pałacowym zaczęła się w 1937 roku. Ośrodek oddano do użytku w sierpniu 1939 roku z przeznaczeniem na siedzibę Katolickiego Uniwersytetu Ludowego, który miał rozpocząć działalność od września 1939 roku. Ze względu na wybuch II wojny światowej, funkcji tej nigdy nie spełnił.

W czasie wojny w ośrodku stacjonował garnizon wojsk niemieckich, dzięki czemu budynek nie doznał poważnych uszkodzeń. Zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej w ośrodku zamieszkały siostry Albertynki, które do 1950 roku prowadziły tam placówkę o charakterze medyczno-socjalnym. W 1950 obiekt został przejęty przez władzę komunistyczną i utworzono w nim szpital gruźliczy. Placówka ta funkcjonowała do lat 70., kiedy to Dobromyśl (tak wtedy nazywała się ta dzielnica Kielc) utworzono Dom Pomocy Społecznej.

Dopiero w połowie lat 90. dwudziestego wieku, zdewastowany i wyeksploatowany budynek w Pietraszkach przekazano prawowitemu właścicielowi jakim jest diecezja kielecka. Przez wiele lat ośrodek stał pusty, w późniejszych latach swoją działalność prowadziła tam Caritas Kielecka, realizując projekty na rzecz osób bezdomnych. Do obecnej chwili część budynku jest zamieszkała w ramach tzw. trwałości projektów prowadzonych przez Caritas.

Od roku 2020 pieczę nad ośrodkiem przejęła Fundacja Gramy z Tobą, która w budynku ma swoją drugą siedzibę i podejmuje tam swoje działania. Docelowym profilem działalności Fundacji na Pietraszkach będzie rehabilitacja neurologiczna ze szczególnym nakierowaniem na osoby po urazach rdzenia kręgowego, jak również ma tam powstać centrum wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Ks. Mieczysław Połoska - budowniczy ośrodka na Pietraszkach

Budowniczym tego imponującego ośrodka był ks. Mieczysław Połoska urodził się 18 grudnia 1896 r. w Sosnowcu. W 1935 r. ks. kanonik Połoska został mianowany członkiem Rady kieleckiej Akcji Katolickiej. W latach 1936-1937 prowadził budowę domu Uniwersytetu Ludowego w Dobromyślu k. Kielc. Placówka ta miała promować znajomość społecznej nauki Kościoła i być centrum spotkań dla młodzieży diecezji kieleckiej. Na krótko przed agresją niemiecką na Polskę, 10 grudnia 1938 r. ordynariusz kielecki ks. bp Czesław Kaczmarek mianował ks. Połoskę dyrektorem "Caritas" w Kielcach. Na początku września 1939 r. Niemcy zatrzymali ks. Mieczysława Połoskę i proboszcza parafii katedralnej ks. Józefa Pawłowskiego (dziś błogosławionego) oraz innych znanych mieszkańców Kielc jako zakładników. Po dziesięciu dniach zostali zwolnieni. W 1940 r. ks. Połoska otrzymał nominację na proboszcza parafii w Kielcach Białogonie. Funkcję tę pełnił przez całą okupację. Poświęcił się wtedy szczególnie pracy charytatywnej. Wobec wielkiego zagrożenia dla życia ludności żydowskiej proboszcz Białogonu wystawiał metryki chrztu dla Żydów. Wśród parafian ukrywali się Żydzi, głównie zbiegli z getta kieleckiego. Ksiądz Połoska pomagał też inteligencji pozbawionej pracy i dochodów. Zajął się duszpasterstwem młodzieży, w tym czasie szczególnie zagrożonej. Z końcem 1944 r. zorganizował utrzymanie dla około 150 osób, po powstaniu wyrzuconych z Warszawy. Ksiądz Połoska podjął też działalność w oddziałach konspiracji zbrojnej. Był zaprzysiężonym kapelanem ZWZ/AK Korpusu „Jodła” Okręgu Kieleckiego. Od 1944 r. był przewidywany na kapelana 3. pułku NSZ Brygady Świętokrzyskiej. Nosił pseudonim „Siejba”.

O takich osobach, wydarzeniach, niezwykłym zaangażowaniu młodzieży i pracowników należy pamiętać, bo to dzięki ich determinacji powstawały centra młodzieży i ośrodki wsparcia, które w czasach komunistycznych były przejmowane przez władze i bezprawnie eksploatowane. Nawet ze względu na tak wielki wysiłek i nakłady poniesione przez tamte osoby, powinniśmy to dziedzictwo zachować.

Fundację można wspomóc
Przekazując 1% podatku

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, należy wpisać nasz numer:

KRS 0000631273


Fundację można wspomóc
Darowizną pieniężną

Poprzez wpłaty na konto bankowe z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe fundacji”

42 1240 1372 1111 0010 7023 8551