Projekty

Projekt Opieka Wytchnieniowa

Fundacja Gramy z Tobą w partnerstwie z Oddziałem Świętokrzyskim PTTK
oraz Przychodnią SYNTONIA - Izabela Chojnowska-Ćwiąkała w Kielcach

zaprasza do udziału w projekcie

OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych z niepełnosprawnościa sprzężoną, ruchową i intelektualną oraz ich opiekunów faktycznych, zamieszkujących województwo świętokrzyskie.

Dla każdego uczestnika zaplanowano ok. 11 miesięcy wsparcia. Projekt nie zakłada ograniczeń wiekowych.

Rekrutacja trwa od 7 stycznia 2020 roku.
W ramach projektu oferujemy

Dla osób niesamodzielnych:

  • badanie lekarskie i stworzenie planu opieki wytchnieniowej
  • wsparcie rehabilitacyjne i/lub masaże (8 razy/m-c)
  • wsparcie psychologiczne indywidualne (2 godz./m-c) i grupowe (8 spotkań/rok)
  • terapia integracyjna w terenie (5 razy/rok)

Dla opiekunów faktycznych:

  • terapia psychologiczna indywidualna (2 godz./m-c) i grupowa (6 razy/rok)
  • szkolenie kompetencyjne „Jak opiekować się osobą niepełnosprawną” (140 godz./osobę)
  • porady prawne (3 godz./rok)

Jeżeli chcesz wziąć udział w naszym projekcie zadzwoń.
Osoba do kontaktu: Magdalena Soczumska 573 021 373, oraz adresem e-mail: fundacja@gramyztoba.pl

Projekt
OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

Tytuł projektu: Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych
Nr projektu: RPSW.09.02.02-26-0001/19-00
Numer i nazwa działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
Numer i nazwa poddziałania: RPSW.09.02.02. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych - ZIT (projekty konkursowe)
Numer umowy o dofinansowanie: RPSW.09.02.02-26-0001/19-00
Cel główny projektu: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych i ułatwienie dostępu dla 80 osób (56 kobiet/24 mężczyzn) do wysokiej jakości kompleksowych usług w formie opieki wytchnieniowej dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych ze wsi i miejscowości należących do gmin należących do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego


Dokumenty do pobrania dla uczestników projektu: