Projekty

Projekt Opieka wytchnieniowa

Fundacja Gramy z Tobą w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nadzieja Rodzinie”
oraz Oddziałem Świętokrzyskim PTTK

zaprasza do udziału w projekcie

OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, zamieszkujacą w gminie: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Kielce, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn lub Zagnańsk. Twój stan zdrowia powoduje, że wymagasz stałej obecności opiekuna i potrzebujesz wsparcia rehabilitanta, psychologa oraz kontaktu z życzliwymi ludzmi, zapraszamy do udziału w naszym projekcie.

Pomagamy OSOBOM NIESAMODZIELNYM z niepełnosprawnością sprzężoną, ruchową i intelektualną oraz ich OPIEKUNOM FAKTYCZNYM - bez ograniczeń wiekowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
W ramach projektu oferujemy

Dla osób niesamodzielnych:

  • badanie lekarskie i stworzenie planu opieki wytchnieniowej
  • wsparcie rehabilitacyjne i/lub masaże
  • wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe
  • terapię integracyjną w terenie

Dla opiekunów faktycznych:

  • terapię psychologiczną indywidualną i grupową
  • szkolenie kompetencyjne „Jak opiekować się osobą niepełnosprawną”
  • porady prawne

Jeżeli chcesz skorzystać z naszej pomocy skontaktuj się z nami:
Telefon: 728 863 778 w godzinach 10-14, oraz pod adresem e-mail: fundacja@gramyztoba.pl

Projekt
OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

Tytuł projektu: Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych
Nr projektu: RPSW.09.02.02-26-0001/19-00
Numer i nazwa działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
Numer i nazwa poddziałania: RPSW.09.02.02. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych - ZIT (projekty konkursowe)
Numer umowy o dofinansowanie: RPSW.09.02.02-26-0001/19-00
Cel główny projektu: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych i ułatwienie dostępu dla 80 osób (56 kobiet/24 mężczyzn) do wysokiej jakości kompleksowych usług w formie opieki wytchnieniowej dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych ze wsi i miejscowości należących do gmin należących do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego


Dokumenty do pobrania dla uczestników projektu:


30.06.2023

Informujemy, że w związku z realizacją projektu RPSW.09.02.02-26-0001/19-00, w okresie jego trwałości oferujemy gotowość do świadczenia usług wskazanych w projekcie w ramach pięciu wspartych miejsc świadczenia usług zdrowotnych przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, tj. do 31 grudnia 2026 roku.