Aktualności

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny

Fundacja Gramy z Tobą w Kielcach, działająca na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz Katedra Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie

KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ADAPTACJI, PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

istniejącego budynku i zagospodarowania działki na terenie Kielc,
dzielnica Białogon/Pietraszka, przy ul. Bobrowej 15

na Regionalne Centrum Rehabilitacji dla Osób z Niepełnosprawnością

Na ośrodek składa się ok. pięciohektarowa działka ze stawem oraz terenem leśnym, trzykondygnacyjny budynek z dwunastoma salami ok. 30 m2 każda o wysokości 4 m, z zapleczem gastronomicznym oraz salą gimnastyczną i kaplicą, połączonych z głównym budynkiem łącznikami.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania nieużytkowanego budynku i terenu działki w dzielnicy Pietraszki/Białogon w Kielcach. Projekt konkursowy powinien objąć propozycję funkcjonalno – użytkową budynku głównego przy ul. Bobrowej 15, wraz z otaczającym go terenem wymagającym rewitalizacji, ze wskazaniem miejsc parkingowych, zagospodarowaniem terenu rekreacji wokół stawu, a także propozycję usytuowania altany i strefy wypoczynku, wyznaczenia ścieżek rekreacyjnych; pozostawienie terenu do dalszej rozbudowy terenów umożliwiających inwestycje.

Uwzględnić należy istniejący budynek, ukształtowanie terenu oraz zbiornik wody i zieleń. Opracowana i rozwiązania koncepcji winny spełniać wymogi przepisów prawnych mających zastosowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ogłoszenie konkursu: 9.03.2020 r., Kielce, Katedra Architektury i Urbanistyki. PŚK
Termin i miejsce składania prac: 28.06.2020 r., Kielce, Katedra Architektury i Urbanistyki. PŚK
Warunki Konkursu określa regulamin.
Ogłoszenie wyników: 29.06.2020 r.

Organizatorzy Konkursu:

  • Fundacja Gramy z Tobą z siedziba w Kielcach, ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
  • J.M. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński,
  • Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury prof. dr hab. inż. Marek Iwański


Kielce 9.03.2020

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!