Projekty

Maj 2020

Projekt
OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Ruszają projekty „Opieka wytchnieniowa”. Krótka relacja...

Maj 23, 2020
W Pietraszkach, wokół naszego domu, życie rozkwita, mamy nadzieję, że za jakiś czas także dom zacznie tętnić ludzkim życiem.

Maj 22, 2020
Na koniec tygodnia jeszcze kilka spotkań w ramach naszych projektów z EFS-RPOWŚ, tym razem z najmłodszymi uczestnikami oraz kadrą, której przewodzi Pani Doktor.

Maj 21, 2020
Jesteśmy już po pierwszych spotkaniach z bardzo sympatycznymi uczestnikami naszych projektów: „Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ. Poznaliśmy nieco niezwykłych historii, także zabawnych. Ci, z uczestników, którzy już spotkali się z Panią Doktor mają przygotowany plan wsparcia, do pozostałych dotrzemy jutro i w kolejnych dniach. Pracujemy….

Maj 19, 2020
Po zawirowaniach z pandemią COVID 19 i powolnym „odmrażaniu gospodarki”, także i my możemy już rozpocząć realizację naszych projektów: „Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ.

Jeszcze w tym tygodniu uczestnicy projektów spotkają się z lekarzem rehabilitacji, który opracuje dla nich indywidualny plan zabiegów i ćwiczeń, które z kolei będą realizować nasi rehabilitanci.

Zanim jednak pojedziemy po uczestników projektów, najpierw sami musimy się dobrze przygotować, stąd rozpoczęliśmy cykl ćwiczeń związanych z nabyciem umiejętności asystowania osobie poruszającej się na wózku. Na początek nauka, jak pomóc osobie wjechać do samochodu, no i z niego się wydostać; potem pokonywanie krawężników i innych przeszkód. Poszło naprawdę super!!!

Styczeń 2, 2020

Projekt
OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Projekt Opieka Wytchnieniowa - woj. świętokrzyskie

PROJEKT

OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH
Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Tytuł projektu: Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych z województwa świętokrzyskiego
Nr projektu: RPSW.09.02.03-26-0010/19-00
Numer i nazwa działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
Numer i nazwa poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)
Numer umowy o dofinansowanie: RPSW.09.02.03-26-0010/19-00
Cel główny projektu: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych i ułatwienie dostępu dla 80 osób (56 kobiet/24 mężczyzn) do wysokiej jakości kompleksowych usług w formie opieki wytchnieniowej dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych z województwa świętokrzyskiego, szczególnie ze wsi i miejscowości, gdzie dostęp tego rodzaju wsparcia jest utrudniony.


Dokumenty do pobrania dla uczestników projektu:

Styczeń 1, 2020

Projekt
OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Projekt Opieka Wytchnieniowa

PROJEKT

OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

Tytuł projektu: Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych
Nr projektu: RPSW.09.02.02-26-0001/19-00
Numer i nazwa działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
Numer i nazwa poddziałania: RPSW.09.02.02. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych - ZIT (projekty konkursowe)
Numer umowy o dofinansowanie: RPSW.09.02.02-26-0001/19-00
Cel główny projektu: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych i ułatwienie dostępu dla 80 osób (56 kobiet/24 mężczyzn) do wysokiej jakości kompleksowych usług w formie opieki wytchnieniowej dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych ze wsi i miejscowości należących do gmin należących do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego


Dokumenty do pobrania dla uczestników projektu:

Styczeń 1, 2020

Projekt
OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Projekt Opieka Wytchnieniowa

Fundacja Gramy z Tobą w partnerstwie z Oddziałem Świętokrzyskim PTTK
oraz Przychodnią SYNTONIA - Izabela Chojnowska-Ćwiąkała w Kielcach

zaprasza do udziału w projekcie

OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych z niepełnosprawnościa sprzężoną, ruchową i intelektualną oraz ich opiekunów faktycznych.

Dla każdego uczestnika zaplanowano ok. 11 miesięcy wsparcia. Projekt nie zakłada ograniczeń wiekowych.

Rekrutacja trwa od 7 stycznia 2020 roku.
W ramach projektu oferujemy

Dla osób niesamodzielnych:

  • badanie lekarskie i stworzenie planu opieki wytchnieniowej
  • wsparcie rehabilitacyjne i/lub masaże (8 razy/m-c)
  • wsparcie psychologiczne indywidualne (2 godz./m-c) i grupowe (8 spotkań/rok)
  • terapia integracyjna w terenie (5 razy/rok)

Dla opiekunów faktycznych:

  • terapia psychologiczna indywidualna (2 godz./m-c) i grupowa (6 razy/rok)
  • szkolenie kompetencyjne „Jak opiekować się osobą niepełnosprawną” (140 godz./osobę)
  • porady prawne (3 godz./rok)

Jeżeli chcesz wziąć udział w naszym projekcie zadzwoń.
Osoba do kontaktu: Magdalena Soczumska 573 021 373, oraz adresem e-mail: fundacja@gramyztoba.pl