Projekty

Rekrutacja do Zakładu Aktywności Zawodowej w Pietraszkach

W związku z tworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Pietraszkach (dzielnica Kielcach), rozpoczynamy rekrutację pracowników. Do pracy jeszcze w 2020 przyjmiemy 30 osób z niepełnosprawnością (18 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 12 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).

Nie masz doświadczenia w pracy? Nie posiadasz wyuczonego zawodu? Posiadasz fach ale nie możesz znaleźć pracy? Zgłoś się do nas!
Wystarczy, że posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (02 P, 01 U, 12 C) i chcesz zmienić coś w swoim życiu! Pomożemy Ci podjąć pracę, podnieść swoje kwalifikacje, zdobyć zawód.

Więcej informacji pod nr tel. 501 262 454, oraz adresem e-mail: zaz@gramyztoba.pl

Przygotuj:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • CV
 • list motywacyjny wraz z danymi do kontaktu – nr telefonu, adres e-mail.

Prosimy o zawarcie w ramach CV oraz listu motywacyjnego kandydatów do pracy następującą treść:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Kielcach/Pietraszki moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”.

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)

W Pietraszkach (dzielnica Kielc), w Domu św. Jana Pawła II, tworzymy Zakład Aktywności Zawodowej, w którym przewiduje się zatrudnienie 30 osób z niepełnosprawnością, w tym 18 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 12 osób ze stopniem umiarkowanym (osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z autyzmem oraz osoby z obniżoną normą umysłową). W początkowej fazie działalności w ZAZ utworzonych zostanie cztery pracownie zawodowe:

 • Twoja przeglądarka nie obsługuje plików SVG!
 • Pracownia pszczelarska

W pracowni pszczelarskiej przewiduje się utworzenie pasieki, w której pracą osób niepełnosprawnych będzie kierował doświadczony bartnik a miód i produkty pochodne będą sprzedawane. Sekcja pszczelarska wpisuje się w działania proekologiczne i przyczyni się do zwiększenia obecności tak potrzebnych w środowisku pszczół.

 • Twoja przeglądarka nie obsługuje plików SVG!
 • Pracownia ogrodnicza

W pracowni ogrodniczej przewidziano założenie szklarni oraz uprawę ekologicznych warzyw, owoców i ziół. Praca w ogrodzie jest jedną z form rehabilitacji (hortiterapia - to rodzaj terapii psychicznej, która łączy w sobie medycynę i uprawianie ogrodnictwa. Praca w ogrodzie ma wspomóc redukcję przewlekłego stresu i przyczynić się do przywrócenia równowagi psychicznej).

 • Twoja przeglądarka nie obsługuje plików SVG!
 • Pracownia cukiernicza

Lokalizacja ośrodka (ok. 10 km od centrum Kielc i 1,5 km od Białogonu) nie pozwala na utworzenie w nim baru, restauracji itp., jest jednak dobrym miejscem do produkcji wyrobów cukierniczych o długim terminie ważności, takich jak ciastka z ziarnami i miodem, zdrowych batonów energetycznych itp. W produkcji opisanych wyrobów wykorzystane zostaną owoce, warzywa i wszelkie produkty wytworzone w pszczelarstwie i ogrodnictwie.

 • Twoja przeglądarka nie obsługuje plików SVG!
 • Pracownia rękodzielnictwa

Pracownia rękodzielnictwa będzie kolejną ważną sekcją pracy, która uzupełnia wyżej opisane, gdyż jest zapleczem zarówno dla pracowni pszczelarskiej, ogrodniczej i cukierniczej. W tej pracowni wytwarzane będą opakowania, etykiety itp. dla produktów z pasieki i cukierni. W sezonie zimowym, kiedy w ogrodzie i pasiece nie ma pracy, osoby z tych pracowni będą zatrudnione w rękodzielnictwie i oprócz wymienionych opakowań, będą przygotowywać sezonowe upominki, stroiki, rękodzieła, które zostaną wystawione na sprzedaż zarówno w partnerskich sieciach handlowych jak i sklepie internetowym, który będzie usytuowany właśnie przy tej pracowni.

We wszystkich pracowniach, przewiduje się organizowanie warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów. W pracowni pszczelarskiej przewiduje się warsztaty na temat roli pszczół w ekosystemie ich nieocenionego wpływu na życie człowiek i jego zdrowie; w pracowni ogrodniczej prowadzone będą zajęcia z hortiterapii dla dzieci i młodzieży szkolnej. Celem zajęć jest ukazanie znaczenia i wpływu przyrody, uprawiania ziemi na funkcjonowanie człowieka, jego związku z naturą. Zajęcia będą również skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością, którzy poprzez warsztaty będą mogli skorzystać z tej formy rehabilitacji; w pracowni ciastkarskiej – cukierniczej – przewiduje się prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży, które będą mogły zapoznać się z technologią wypieku ciastek i wykorzystaniem naturalnych produktów z ogrodu do wyrobów cukierniczych.