Aktualności

Zapytanie ofertowe

Fundacja Gramy z Tobą zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych, modernizacji pomieszczeń budynku związanych z utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach przy ul. Pietraszki 15.

Termin składania ofert: do 22 października 2020, godz. 10.00
Data publikacji: 09.10.2020 r. Kielce
Nr postępowania: 1/2020
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane


Dokumenty do pobrania:

Kielce, dn. 23.10.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu nr 1/2020

Dot: Postępownia nr 1/2020 na wykonanie prac remontowych, modernizacji pomieszczeń budynku związanych z utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach przy ul. Pietraszki 15.

INFORMACJA O WYNIKACH

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na prace remontowe, modernizacyjne pomieszczeń budynku związanych z utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach przy ul. Pietraszki 15, wybrana została firma:

Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Kmiecik
Falki 9
28-114 Gnojno
Cena brutto oferty: 822 165,54 zł

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę, która mieści się w granicach kwoty, którą Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia. Wybrana oferta zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów. Wykonawca spełnia warunki stawiane przez Zamawiającego, dzięki czemu nie podlega wykluczeniu.