Aktualności

Ważny projekt Fundacji Gram z Tobą – Zakład Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki”

Po wrześniowym spotkaniu w Pietraszkach, przyszedł czas na wywiązanie się z obietnic! Pracowaliśmy bardzo ciężko, przechodząc czasami bardzo trudne chwile, ale udało się! Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim na prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, dn. 29 grudnia 2020 roku otwieraliśmy Zakład w wyremontowanej części Domu św. Jana Pawła II. W tak krótkim czasie (prace rozpoczęliśmy w październiku 2020 roku) zdołaliśmy doprowadzić do wyremontowania i zakupu niezbędnego wyposażenia. Za wielką łaskę poczytujemy sobie fakt, że jeszcze przed zakończeniem Roku św. Jana Pawła II mogliśmy zacząć, w Jego Domu, tak ważną działalność.

Szczególne podziękowania składamy Pani Wicemarszałek Renacie Janik, za niezwykła determinację i zaangażowanie w realizację projektu, dziękujemy Darczyńcom: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego, Miastu Kielce, Fundacjom BGK, PGE, ARP, LOTTO oraz tak wielu osobom i instytucjom, dzięki którym mogliśmy utworzyć ZAZ, w którym pracę podjęło 37 osób, w tym 30 osób z niepełnosprawnością.