Projekty

Nowy nabór do Projektu Opieka wytchnieniowa - woj. świętokrzyskie

PROJEKT

OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH
Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, mieszkasz na terenie województwa świetokrzyskiego, Twój stan zdrowia powoduje, że wymagasz stałej obecności opiekuna i potrzebujesz wsparcia rehabilitanta, psychologa oraz kontaktu z życzliwymi ludzmi, zapraszamy do udziału w naszym projekcie.

Pomagamy OSOBOM NIESAMODZIELNYM z niepełnosprawnością sprzężoną, ruchową i intelektualną oraz ich OPIEKUNOM FAKTYCZNYM - bez ograniczeń wiekowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
W ramach projektu oferujemy

Dla osób niesamodzielnych:

  • badanie lekarskie i stworzenie planu opieki wytchnieniowej
  • wsparcie rehabilitacyjne i/lub masaże
  • wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe
  • terapię integracyjną w terenie

Dla opiekunów faktycznych:

  • terapię psychologiczną indywidualną i grupową
  • szkolenie kompetencyjne „Jak opiekować się osobą niepełnosprawną”
  • porady prawne

Jeżeli chcesz skorzystać z naszej pomocy skontaktuj się z nami:
Telefon: 692 986 956 w godzinach 10-14, oraz pod adresem e-mail: fundacja@gramyztoba.pl

Tytuł projektu: Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych z województwa świętokrzyskiego
Nr projektu: RPSW.09.02.03-26-0010/19-00
Numer i nazwa działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
Numer i nazwa poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)
Numer umowy o dofinansowanie: RPSW.09.02.03-26-0010/19-00
Cel główny projektu: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych i ułatwienie dostępu dla 80 osób (56 kobiet/24 mężczyzn) do wysokiej jakości kompleksowych usług w formie opieki wytchnieniowej dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych z województwa świętokrzyskiego, szczególnie ze wsi i miejscowości, gdzie dostęp tego rodzaju wsparcia jest utrudniony.