Projekty

Rozeznanie rynkowe na usługi prawne w projekcie: Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych z województwa świętokrzyskiego.

Fundacja Gramy z Tobą zaprasza do składania wycen/ofert na: Usługi prawne.

Wyceny można składać do dnia 18 lutego 2021 r. w biurze projektu: ul. Piotrkowska 39 w godz. 10:00-14:00 lub pod adresem e-mail: fundacja@gramyztoba.pl z tytułem maila: rozeznanie rynkowe - usługi prawne.


Tytuł projektu: Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych z województwa świętokrzyskiego
Nr projektu: RPSW.09.02.03-26-0010/19-00
Numer i nazwa działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
Numer i nazwa poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)
Numer umowy o dofinansowanie: RPSW.09.02.03-26-0010/19-00
Cel główny projektu: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych i ułatwienie dostępu dla 80 osób (56 kobiet/24 mężczyzn) do wysokiej jakości kompleksowych usług w formie opieki wytchnieniowej dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych z województwa świętokrzyskiego, szczególnie ze wsi i miejscowości, gdzie dostęp tego rodzaju wsparcia jest utrudniony.