Aktualności

Podziękowanie za realizację projektu pn. „Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych z woj. świętokrzyskiego”

Zarząd Fundacji Gramy z Tobą serdecznie dziękuje Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu pn. „Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych z woj. świętokrzyskiego” nr RPSW.09.02.03-26-0010/19. W ramach tego projektu osoby z niepełnosprawnościami/niesamodzielne i ich opiekunowie z województwa świętokrzyskiego otrzymały pomoc w zakresie poprawy sprawności fizycznej, porad prawnych, wsparcia psychologicznego, często w bardzo urokliwym otoczeniu przyrody województwa świętokrzyskiego.

Dziękujemy:

  • Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego, dzięki któremu mieliśmy możliwość realizowania wsparcia,
  • Stowarzyszeniu Nadzieja Rodzinie, dzięki któremu uczestnicy otrzymali pomoc psychologiczną,
  • Kieleckiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami mogły zwiedzać województwo świętokrzyskie,
  • Kancelarii Adwokackiej Pana Michała Kłusakiewicza, dzięki której opiekunowie otrzymali wsparcie prawne,
  • Pracownikom Fundacji, dzięki którym Uczestnicy korzystali z rehabilitacji, a podczas podróży do gabinetu mieli zapewnioną pomoc opiekuna,
  • oraz Wszystkim Uczestnikom za życzliwość i dobre słowo, dzięki którym mogliśmy odkrywać, że pomaganie ma sens.