Projekty

Rodzina w procesie rozwoju społecznego i zawodowego czyli zakład aktywności zawodowej miejscem wsparcia rodzin osób nie w pełni sprawnych.

Opis zadania:

Rola rodziny i jej członków w życiu i rozwoju człowieka, zarówno pełno, jak i niepełnosprawnego jest bardzo ważna. Rolę szczególną należy przypisać rodzinie w kształtowaniu uczestnictwa w życiu społecznym. Projekt Fundacji Gramy z Tobą zakłada wypromowanie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami i zakładu aktywności zawodowej jako miejsca, które sprzyja rozwojowi rodziny poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. Coraz więcej rodzin przyjmuje niepełnosprawność członka rodziny jako fakt, który nie powoduje innych (mniejszych) praw, zatem realizują integracyjny model życia w społeczeństwie, wychodząc naprzeciw trudnościom, stereotypom i uprzedzeniom.
Fundacja Gramy z Tobą chce promować kulturę nastawioną na aktywne funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością w rodzinie, społeczeństwie i na rynku pracy. Dodatkowo pragnie zachęcać do otwartości, podejmowania i uczestniczenia w różnorakich działaniach i podejmowania zatrudnienia, czego oczywistą konsekwencją jest kształtowanie pozytywnej postawy wobec wartości rodzinnych i społecznych wśród społeczeństwa.

Cel zadania:
  • promowanie rodziny poprzez aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami jako element ułatwiający osiągnięcie niezależności finansowej i założenia rodziny,
  • pokazanie sylwetek osób z niepełnosprawnościami, które podejmują pracę i dzięki temu uzyskują samodzielność - jest to forma wsparcia/odciążenia opiekunów lub rodziców osób z niepełnosprawnościami,
  • pokazanie sylwetek osób z niepełnosprawnościami, które podejmują pracę i dzięki temu mogą wspomóc lub utrzymać swoją rodzinę (rodziców, współmałżonków, dzieci),
  • pokazanie sylwetek rodziców /opiekunów/ osób z niepełnosprawnościami i ich opinii oraz postrzegania zakładu aktywności zawodowej jako miejsca wspierającego rodzinę,
  • integracja rodzin z lokalną społecznością i osobami z niepełnosprawnościami.

Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej - Po pierwsze Rodzina!
Kwota dofinansowania: 100 000 zł
Kwota całkowita: 100 000 zł
Data podpisania umowy o finansowanie zadania: 11 lipca 2023


W ramach zadania powstał dokument:

„Pietraszki 15!”


Fundacja zorganizowała również Piknik Rodzinny: