Oficjalny start Fundacji

Oficjalny start Fundacji

Oficjalnie startujemy! Założycielem Fundacji jest ks. Witold Janocha, wieloletni dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, Krajowy Duszpasterz Sportowców z Niepełnosprawnością i wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Misją Fundacji jest wspieranie i rozwój sportu oraz duszpasterstwa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Podejmujemy działania na rzecz promocji, wspierania oraz rozwoju sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych; działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych oraz działalność w sferze religijnej i duchowej osób niepełnosprawnych.

Chcemy, aby osoby niepełnosprawne, które interesują się sportem i próbują odkryć w sobie talent i pasję sportową, mogły realizować swoje marzenia.

Kalendarium