Poznaj nas

Poznaj nas

Fundacja Gramy z Tobą

Założycielem Fundacji jest ks. Witold Janocha, wieloletni dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, Krajowy Duszpasterz Sportowców z Niepełnosprawnością i wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Misja
Misją Fundacji jest wspieranie i rozwój sportu oraz duszpasterstwa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Działania
Podejmujemy działania na rzecz promocji, wspierania oraz rozwoju sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych; działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych oraz działalność w sferze religijnej i duchowej osób niepełnosprawnych.
Cele
Chcemy, aby osoby niepełnosprawne, które interesują się sportem i próbują odkryć w sobie talent i pasję sportową, mogły realizować swoje marzenia.
Cele statutowe fundacji:
  • działania na rzecz promocji, wspierania oraz rozwoju sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych,
  • działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych,
  • działalność w sferze religijnej i duchowej osób niepełnosprawnych,
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • działalność charytatywna,
  • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie,
  • działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
  • działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Fundację można wspomóc
Przekazując 1% podatku

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, należy wpisać nasz numer:

KRS 0000631273


Fundację można wspomóc
Darowizną pieniężną

Poprzez wpłaty na konto bankowe z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe fundacji”

42 1240 1372 1111 0010 7023 8551